UPA-100

UPA-100


Category: Neft Mədən Avadanlıqları
Qazma və təmir aqreqatları
( 0 )
★★★★★
Add to cart

Şassi

КРАЗ 7133

Yükqaldırma qabiliyyəti, kH, t

1000 (100)

Qalxma sürəti, m/s

0,2-1,0

Mühərrikin gücü, KvT

354

Sürətlərin sayı

4

Yerdən məsafə

26

Tal sisteminin tellənməsi

5x6

Bucurqadın dartı qüvvəsi

11.0

0 reviews for Ship Your Idea
    Add a review

    1 2 3 4 5

    We have combined excellence with innovation. Contact us now to improve quality and productivity in the industry. Polad Techno is your loyal partner.