AZINMASH 37A-1

AZINMASH 37A-1


Category: Neft Mədən Avadanlıqları
Qazma və təmir aqreqatları
( 0 )
★★★★★
Add to cart

Qarmağın ən böyük yükqaldırma qabiliyyəti, t

32

Qarmağın ən böyük qalxma hündürlüyü, m

12

Qarmağın yükqaldırmada qalxma sürəti, t, m/s

32_____0.48

 

15_____0.99

 

9.8______1.58

Bucurqad

 

Kanatın ikinci doladında nominal dartı

8.5

qüvvəsi Tal kanatının diametri, mm Vişka

22

Özüldən qarmaq blokunun oxuna qədər hündürlüyü, m

18

Tal sisteminin tərtibatı

2x3

Diametri

15MM

0 reviews for Ship Your Idea
    Add a review

    1 2 3 4 5

    We have combined excellence with innovation. Contact us now to improve quality and productivity in the industry. Polad Techno is your loyal partner.