A- 60/80

A- 60/80


Category: Neft Mədən Avadanlıqları
Qazma və təmir aqreqatları
( 0 )
★★★★★
Add to cart

Şassi

КРАЗ 65101

Yükqaldırma qabiliyyəti, kH, t

600 (60)

Qalxma sürəti, m/s

0.208-1.15

Mühərrikin gücü, KvT

220

Sürətlərin sayı

4

Yerdən məsafə

22.4

Tal sisteminin tellənməsi

3x4

Bucurqadın dartı qüvvəsi

11.1

0 reviews for Ship Your Idea
    Add a review

    1 2 3 4 5

    We have combined excellence with innovation. Contact us now to improve quality and productivity in the industry. Polad Techno is your loyal partner.