Logo

SƏHİYYƏ

SƏHİYYƏ

Şirkət son texnologiyalar tətbiq etməklə kosmetoloji və stomatoloji xidmətlər göstərir. Klinika son texnoloji standartlara cavab verən laboratoriya və tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuş. Bütün tibbi personal yüksək ixtisaslı həkimlərdən təşkil olunmuşdur.

METALLURGİYA

METALLURGİYA

Qrupa daxil olan şirkətlər metal tökmə, metal emalı, metal qəlibləmə, cilalama və əlvan və qara metalların satışı, həmçinin emal olunmuş metallurgiya məhsullarının təchizatı ilə məşğuldur.

"Polad Texno" MMC 2007-ci ildən metallurgiya sənayesində fəaliyyət göstərir.